Arrangementer

Generalforsamling 2023
Generalforsamling – Afholdes 23. marts 2023

Bestyrelsesmøde – Afholdes løbende, referat tilgår hjemmesiden snarest

Container til haveaffald – Datoer meldes ud på Facebook og hjemmeside