Arrangementer

Fælles arbejdsdag 2017 – Aflyst iht. mødereferat pr. 16-05-2017

Generalforsamling 2018
Generalforsamling inkl. spisning, tilmelding nødvendig – Afholdes 7. marts 2018

Skt Hans bål 2018
Dato meldes ud når arrangementet er planlagt

Bestyrelsesmøde – Afholdes løbende, referat tilgår hjemmesiden snarest

Container til haveaffald – Datoer meldes ud på Facebook og hjemmeside