Ny betalingsservice tilmelding påkrævet

Betalingsservice ændres fremover og som følge deraf skal alle tilmeldes betalingsservice på ny.

Følgende link kan bruges til at oprette ny betalingsservice aftale:

Betalingsservice online tilmelding

  1. Hav dit NemID parat.
  2. Følg ovenstående link.
  3. Indtast cpr-nummer, registreringsnummer og kontonummer.
  4. Som kundenr. indtastes husnummeret med tre cifre (evt. med foranstillede nuller) – f.eks. indtastes kundenr. for hus nummer 58 som 058.
  5. Afkryds “Jeg har læst og accepteret generelle regler for debitorer i betalingsservice” (efter at have læst dem – klik på det blå link)
  6. Tryk derefter tilmeld med NemID.

Der omdeles vejledning til alle husstande.

Affald

Der er igen blevet observeret bortkastet affald i området omkring Slagkrogen. Der gøres derfor – igen – opmærksom på, at man ikke skal kaste affald her, men man kan benytte den lokale genbrugsplads. Den ligger trods alt ikke ret langt væk. Desuden vil der som I tidligere år blive bestilt container til haveaffald i oktober. Nærmere info herom udsendes senere.

Pas på naturen!

Vi bor i et rigtig dejligt område, som er værd at værne om, og det er derfor rigtig træls at se naturen brugt som affaldsplads. Og dog er det præcist hvad disse billeder fra Slagkrogen viser:

  

  

  

Bestyrelsen gør derfor opmærksom på at en sådan uacceptabel opførsel kan blive anmeldt.