Bestyrelse

Titel: Formand
Navn: Knud Erik Aleksandrovietz
Adresse: Slagkrogen 112

Mobil: 25 77 92 23
e-mail: [email protected]

Titel: Kasserer
Navn: Henry Toxvig
Adresse: Slagkrogen 170

Mobil: 23 30 68 08
e-mail: [email protected]

Titel: Næstformand
Navn: Lene Kruse
Adresse: Slagkrogen 58

Mobil: 22 35 34 67
e-mail: [email protected]

Titel: Bestyrelsesmedlem
Navn: Johnny Balsby
Adresse: Slagkrogen 12

Mobil: 20 28 42 38
e-mail: [email protected]

Titel: Bestyrelsesmedlem
Navn: Gert Sørensen
Adresse: Slagkrogen 28

Mobil: 53 63 09 51
e-mail: [email protected]

 Suppleant
Navn: Torben Rasmussen
Adresse: Slagkrogen 68
 Revisorer

Navn: Jens Kjærgaard
Adresse: Slagkrogen 30

Navn: Leif Nielsen
Adresse: Slagkrogen 58

 Revisorsuppleanter

Navn: Viggo Markussen
Adresse: Slagkrogen 62

Navn: Søren Hjorth
Adresse: Slagkrogen 14