Ny betalingsservice tilmelding påkrævet

Betalingsservice ændres fremover og som følge deraf skal alle tilmeldes betalingsservice på ny.

Følgende link kan bruges til at oprette ny betalingsservice aftale:

Betalingsservice online tilmelding

  1. Hav dit NemID parat.
  2. Følg ovenstående link.
  3. Indtast cpr-nummer, registreringsnummer og kontonummer.
  4. Som kundenr. indtastes husnummeret med tre cifre (evt. med foranstillede nuller) – f.eks. indtastes kundenr. for hus nummer 58 som 058.
  5. Afkryds “Jeg har læst og accepteret generelle regler for debitorer i betalingsservice” (efter at have læst dem – klik på det blå link)
  6. Tryk derefter tilmeld med NemID.

Der omdeles vejledning til alle husstande.

Affald

Der er igen blevet observeret bortkastet affald i området omkring Slagkrogen. Der gøres derfor – igen – opmærksom på, at man ikke skal kaste affald her, men man kan benytte den lokale genbrugsplads. Den ligger trods alt ikke ret langt væk. Desuden vil der som I tidligere år blive bestilt container til haveaffald i oktober. Nærmere info herom udsendes senere.