Håndtering af data

Efterlevelse af GDPR regler:

Medlemskab af Grundejerforeningen Slagkrogen er pligtigt ifølge servitutterne i grundejernes skøde.

Der føres en liste over grundejerne i Arbejdernes Landsbank – Glostrup. Formand og kasserer har direkte adgang til konti og oversigter, bestyrelsesmedlemmer har adgang til at se indhold, men ikke at foretage handlinger. Ved etablering af adgang til kontoen foretages identificering ved kopieret billedidentfikation og kassererens personlige kendskab.

Listen over grundejere anvendes til opkrævning af kontingent. Dels via PBS, dels girokort, der uddeles personligt af kassereren. Der foretages eftersyn af betalingslister og uddeles rykkere om nødvendigt, også af kassereren personligt. Der forefindes i den forbindelse papirudskrifter hos kassereren, der opbevares i en aflåst skuffe, og destrueres efter brug.

Listen over grundejere anvendes ikke til andre formål. Indkaldelse til generalforsamling m.m. foretages ved omdeling til alle husstande i Slagkrogen, uden brug af medlemslister.

Foreningen ejer en hjemmeside, der ikke indeholder personfølsomme data. Der forekommer kun personhenførbare data, som vedkommende selv har indsendt til hjemmesiden eller som har accepteret indholdet. f.eks billeder af bestyrelsesmedlemmer med navn og adresse.

Der er en gruppe med Slagkrogen som emne på Facebook, der er uafhængig af foreningen.

Omfanget af databehandling er så beskedent, at der ikke skønnes at være behov for en dataansvarlig person.